Ads By Nuffnang

Tuesday, November 8, 2016

Eavesdropping - Sayang Isang Dagli

Sayang - Isang Dagli
Ni Lawrence Avillano

May naguusap sa kadiliman. Paguusap na tumapos sa isang mahabang katahimikan. Sinimulan ito sa buntong-hininga.
Mahaba….
 Mariin….

"Nailigtas ko ang isang bituin sa pagbulusok" sabi ng unang tinig. Pagkatapos bumuntong hininga ulit.

"O eh. Bakit tila nababagabag ka? Dapat kang magsaya. Hindi lahat kayang magligtas ng bituin." sabi naman ng isang tila natatawa.

"Masaya nga ako para sa kanya. Para sa akin at para sa kalawakan na nagmamay-ari sa kanya." Mahina ang sagot. May pagkabalisa

"Oh e ano ngang problema bakit ganyan ka? Magsaya ka at patuloy mo siyang mamamasdang kumikinang." Ang bahagyang pagtaas ng tinig ay kapansin-pansin. Siguro ay naiinis na rin.

"Para ka namang bago nang bago. Alam mo naman na ang istoryang ito"
Sabi ng unang tinig

"Haha! Yan na lang palagi ang dahilan mo sa tuwing ika'y naririto. Ano nga 'yon? Nais kong matanto." May bahagya nang tuwa. Hindi ko alam kung bakit.

"Nailigtas ko ang isang bituin sa kanyang pagbulusok ngunit pagkatapos ng lahat-lahat ako ang nahulog."
Katahimikan....

(bawal maginsert ng huni ng kuliglig wala non sa kalawakan)

"Sawi! Ahahaha!" Paunang sabi ng pangalwa. Bago mahinang-mahinang idinugtong niya "Para kang tanga na nagpakahulog pa. Naririto akong kusang bumaba para makasama ka."

"Ano? Para ka na namang kuliglig!" tila naiinis pang sabi ng unang tinig. Bago mahinang-mahinang idinugtong din "Alam ko naman. Natatakot lang akong magwakas din tayo sa kawalan"

Mahabang katahimikan ulit. 

Tanga nila ako lang yata ang nakarinig.